invenio grupa AD

Ova grupa sa preko 2400 zaposlenih na 21 nacionalnih i međunarodnih lokacija je kompetentni partner za razvoj i obezbeđivanje kvaliteta tehničkih proizvoda. Već više od 35 godina klijenti iz industrije vozila, izgradnje mašine i postrojenja, industrije kućnih aparata, medicinske tehnike kao i ostalih industrijskih grana veruju u naše usluge.

dipl inž Alfred Keštges
osnivač, akcionar i zadužbinar

Moja društvena odgovornost kao preduzetnika:

Alfred Keštges fondacija – za više jednakih mogućnosti socijalno ugrožene dece i adolescenata

Samo ko danas razume, može za sutra da razvija.

Podržavamo naše klijente prilikom postizanja njihovih ciljeva u rastućoj konkurenciji dinamičkih i globalnih tržišta.

Sa besprekornim servisnim kalitetom postavljamo merila uspeha.

Kompetencijom učinka i servisnim ekselansom pružamo ka vrednosti orijentisan doprinos zajedničkom uspehu i zadovoljni smo tek kada su to i naši klijenti.

Radimo sa Vama – za Vas.

Radimo za naše klijente efektivnim alatima, najmodernijim tehnologijama i onim više od kreativnosti. Sa ciljem da svaki dan postajemo bolji i efikasniji.

Dodatne informacije dobićete na pojedinačnim lokacijama

OBEN